Izjava o zaštiti podataka

1.Osnovne informacije
EL KONCEPT d.o.o. pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka. S osobnim podacima postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjujući odgovarajuće sigurnosne i mjere zaštite podataka.

1.1. O nama (tko je voditelj obrade osobnih podataka?)
Voditelj obrade osobnih podataka na portalu Digitalnozajednistvo.hr je trgovačko društvo EL KONCEPT d.o.o. iz Zagreba, Julija Knifera 2, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB: 96533691227. Možete nas kontaktirati e-poštom na adresu info@fininfo.hr ili telefonski na broj +385 1 63 96 902.

1.2. Tko je naš službenik za zaštitu osobnih podataka?
Naš službenik za zaštitu osobnih podataka je g. Goran Šimić. Možete mu se obratiti izravno, na adresu szp@fininfo.hr ili telefonski na broj +385 1 63 96 902.

1.3. Na koga se primjenjuje ova Izjava o zaštiti osobnih podataka?
Ova izjava primjenjuje se na obradu osobnih podataka (1) fizičkih osoba koje su nas kontaktirale putem kontakt forme, odnosno pružateljima usluga koje su postavljene na Portal, i (2) podatke o posjetiteljima Portala.

2. Obrada osobnih podataka korisnika  i pružatelja usluga

2.1. Podaci pružatelja usluge

2.1.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka
Ako ste nas kontaktirali putem kontakt forme podatke koji su sadržani u kontaktnom obrascu obrađujemo na Vaš zahtjev kao radnju koja prethodi postavljanju Vaše usluge na portal.
Nakon eventualnog uklanjanja Vaše usluge s Portala, podatke čuvamo temeljem našeg legitimnog interesa za dokazivanje činjenica iz našeg poslovnog odnosa.
U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:
• Naziv poduzeća / udruženja / slobodnog zanimanja koje je vlasnik usluge
• Ime i prezime fizičke osobe koja je kontakt osoba vlasnika usluge
• Kontakt telefonski broj vlasnika usluge
• Kontakt e-mail adresu vlasnika usluge

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.
2.1.2.S kim dijelimo ove informacije?
Ove informacije ne dijelimo s trećim stranama.
2.1.3.Koliko dugo čuvamo podatke?
Podatke nužne za postavljanje usluge na Portal čuvamo trajno, ili do njihovog brisanja na zahtjev pružatelja usluge.

2.2.Podaci nužni za unaprjeđenje naših usluga
2.2.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka
Vaše osobne i kontakt podatke, uključujući podatke o adresama elektroničke pošte i brojevima telefona prikupljamo i obrađujemo radi ispunjenja naših obveza, kao i za potrebe izrade agregiranih analiza o posjećenosti našeg portala. Podatke u potonju svrhu obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa, radi ocjene posjećenosti te da unaprijedimo svoje usluge, što u konačnici pridonosi i povećanju kvalitete od kojeg koristi imate i Vi i naši drugi korisnici. Ako ne želite da obrađujemo Vaše podatke u ovu svrhu, možete nas u bilo kojem trenutku o tome obavijestiti, nakon čega ćemo prestati s obradom. Konačno, određene informacije o korištenju portala upotrebljavamo i za potrebe informacijske sigurnosti naših servisa.

2.2.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo
U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:
• Ime i prezime
• E-mail adresa, broj telefona, poštanska adresa
• IP adresa
• Povijest pregledavanja, što uključuje akcije koje izvršavate na portalu Digitalno zajedništvo (kao što su vrste pretraživanja, broj posjeta, promjene, vrijeme provedeno na stranici i sl.).

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

2.2.3.S kim dijelimo ove informacije?
Ove informacije ne dijelimo s trećim stranama.

2.2.4.Koliko dugo čuvamo podatke?
Podatke potrebne za unaprjeđenje usluga i portala koristimo trajno, ili do njihovog brisanja na zahtjev korisnika.

2.3. Podaci nužni za provođenje marketinških aktivnosti

2.3.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka
Vaše kontakt podatke, uključujući podatke o adresama elektroničke pošte i brojevima telefona, možemo koristiti i za ispitivanje Vašeg mišljenja o našim proizvodima i uslugama, provedbu anketa, potrebe telemarketinga, slanje marketinških priopćenja, uključujući ona o novim proizvodima ili uslugama koje nudimo, poboljšanjima postojećih proizvoda ili usluga, specijalnim ponudama i/ili pogodnostima koje bi Vas mogle zanimati te nagradnim igrama, natjecanjima i drugim promotivnim aktivnostima koje organiziramo. Obrada podataka u ovu svrhu također se temelji na našem legitimnom poslovnom interesu. Ako u bilo kojem trenutku prigovorite primanju određene vrste marketinških obavijesti, zaustavit ćemo daljnju obradu Vaših podataka u tu svrhu.

2.3.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo
U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:
• Ime i prezime
• E-mail adresa
• Poštanska adresa
• Broj telefona

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

3. Uporaba kolačića („cookies“)

3.1. Što su kolačići?
S ciljem da korisnicima portala Digitalnozajednostvo.hr pružimo što je moguće jednostavnije i bolje korisničko iskustvo, unaprijedimo funkcionalnost naših web stranica te u statističke, analitičke i marketinške svrhe, upotrebljavamo kolačiće (engl. cookies). Kolačić je malena datoteka spremljena na Vaše računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Kolačići omogućuju web stranici da prepozna Vaše računalo, što dalje pridonosi jednostavnijem korištenju stranice. Primjerice, kolačići spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu poput jezika te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj su način informacije prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

3.2. Načini uporabe kolačića?
Kolačići mogu biti privremeni i stalni. Privremeni kolačići ili kolačići sesije koriste se samo za vrijeme posjeta stranici te se uklanjanju s Vašeg računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika. Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na Vašem računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika.
Kolačići nadalje mogu biti od prve ili treće strane. Kolačići prve strane dostavljaju se na Vaš uređaj neposredno s web-mjesta koje pregledavate (u ovom slučaju portal Digitalnozajednostvo.hr). Kolačići treće strane dostavljaju se s partnerskih web-mjesta, primjerice za marketinške svrhe, ili za prikupljanje i analizu statističkih podataka o posjećenosti web stranica (primjerice, Google Analytics).

3.3. Kako se kolačići koriste na portalu digitalnozajednostvo.hr?
Digitalnozajednistvo.hr koristi privremene i stalne kolačiće od prve i treće strane kako bi Vam osigurao pristup sadržaju i dodatnim funkcionalnostima. Prikupljene informacije putem kolačića su anonimne te ne uključuju Vaše osobne podatke, a koristimo ih kako bi portal Digitalnozajednistvo.hr valjano radio, kako bismo bolje razumjeli navike korisnika te poboljšali portal i naše usluge.

3.4. Suglasnost za uporabu kolačića
Korištenjem portala Digitalnozajednistvo.hr pristajete na upotrebu kolačića. Ako ne želite da se kolačići upotrebljavaju, možete ih blokirati u postavkama Vašeg internetskog preglednika. U tom slučaju i dalje ćete moći koristiti portal Digitalnozajednistvo.hr, ali Vam neke opcije i funkcionalnosti možda neće biti dostupne.

3.5. Kako spriječiti uporabu kolačića?
Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, ali u postavkama internetskog preglednika koji koristite možete odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti portala Digitalnozajednistvo.hr.

3.6. Više informacija
Na sljedećoj stranici možete pronaći detaljnije informacije o kolačićima: https://gov.hr/cookies/1541.

4. Vaša prava
Fizičke osobe čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice:

4.1.Pravo na pristup podacima
Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe, što uključuje u bitnome sve informacije sadržane u dijelovima I – III ove Izjave.

4.2.Pravo na ispravak podataka
Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

4.3.Pravo na brisanje podataka
U slučajevima kada:
• smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili
• povukli ste svoju privolu (ako su podaci obrađivani temeljem Vaše privole), ili
• uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili
• smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita,
možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

4.4.Pravo na ograničenje obrade
U slučajevima kada:
• osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
• smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili
• podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili
• uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu
možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ.

4.5.Pravo na prigovor na obradu podataka
U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osoba, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga (uključujući i profiliranje u tu svrhu) možete nam u bilo kojem trenutku poslati svoj prigovor s navođenjem vrste marketinške aktivnosti na koju se prigovor odnosi, nakon čega više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke.

4.6.Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radno mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete obratiti i nadzornom tijelu te države.